Obsługa prawna z zakresu prawa pracy

młotek

Prawo pracy to dziedzina prawa regulująca stosunki między pracownikami a pracodawcami. Obejmuje ono zasady zatrudnienia, warunki pracy, prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Prawo pracy dotyczy również zasad rozwiązywania umów o pracę, a także zasad ochrony praw pracowników. Wszystko to sprawia, że jest niezwykle ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

 

Zakres obsługi prawnej w dziedzinie prawa pracy

Nasza firma prawnicza świadczy wszechstronną pomoc prawną w obszarze prawa pracy. Udzielamy wsparcia w kwestiach dotyczących:

  • ustalania stosunku pracy,
  • korekty świadectwa pracy,
  • przywrócenia do zatrudnienia,
  • odszkodowań za bezprawne zakończenie kontraktu o pracę,
  • w sprawach związanych z mobbingiem.

Nasze usługi są adresowane zarówno do osób zatrudnionych, jak i do przedsiębiorców. Wykorzystując nasze kompetencje oraz wiedzę, potrafimy efektywnie reprezentować naszych klientów na każdym szczeblu procedury.

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dla pracodawców oferujemy doradztwo w zakresie prawa pracy, pomagamy w przygotowaniu umów o pracę, regulaminów pracy, a także reprezentujemy ich w sporach z pracownikami. Dla pracowników oferujemy pomoc w sprawach o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, mobbing, a także w innych sprawach związanych z prawem pracy. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej i skutecznej obsługi prawnej, która pomoże naszym klientom osiągnąć zamierzone cele.